2 years ago

làm bằng đại học tphcm

làm bằng đại học rmit, chủ tịch công ty thủy sản Hùng Vương cũng chỉ tốt nghiệp trung học phổ biến, không có bằng làm bằng đại học thật, ông vẫn “làm nên chuyện”. có nhẽ cô ta nghĩ là read more...